Liftenland.nl

weten en doen

Over Liftenland.nl

 

 

Liftenland.nl geregistreerd als 
CRKBO instelling  

 

Liftenland.nl heeft in november 2014 de audit van het CPION voor een CRKBO-registratie met goed gevolg afgesloten.

Op 18 september 2018 heeft Liftenland.nl na een succesvolle audit zonder verbeterpunten de registratie gecontinueerd voor de komende vier jaar.


Liftenland.nl was de eerste opleidingsinstelling die o.a de training 'veilig bevrijden van opgesloten liftpassagiers' als CRKBO register instelling kon aanbieden.


De CRKBO audit richt zich op de onderstaande beginselen voor kort beroepsonderwijs:

1. Zorgvuldigheidsbeginsel
2. Rechtszekerheidsbeginsel
3. Kenbaarheidsbeginsel

4. Redelijkheidsbeginsel
5. Betrouwbaarheidsbeginsel

Meer over het CRKBO register en onze inschrijving kunt u vinden op 
de website van het CRKBO 


Harro Wallenburg richtte Liftenland.nl op omdat hij van mening is dat trainingen voor het veilig bevrijden van opgesloten liftpassagiers beter kunnen. Het trainen op de locatie van de opdrachtgever is voor hem essentieel. Als geen ander weet hij hoeveel verschillende lifttypen er zijn. En al die verschillende liften kunnen ook allemaal anders gesitueerd zijn in het gebouw. In een noodsituatie moet een medewerker niet nog eens de vertaalslag hoeven maken van de trainingssituatie naar de werkelijke locatie. Hierdoor kunnen onnodig fouten ontstaan, en kan de veiligheid in het geding komen.


25 jaar liftervaring
Harro is van origine scheepswerktuigkundige, maar werkt al ruim 25 jaar in de liftenbranche. Eerst als inspecteur en unitmanager bij het Liftinstituut, en vervolgens als oprichter en mede-eigenaar van Veturo liftkeuringen bv. In zijn vorige functies verzorgde Harro al honderden trainingen. Ook hield hij zich bezig met beleid. Als lid van het Centraal College van Deskundigen* bepaalde hij mede de regels op het gebied van de veiligheid van liften. Veiligheid gaat tenslotte boven alles.

Plezier in trainen
Dat Harro veel expertise heeft, moge duidelijk zijn. Maar hoe zit het met zijn trainingsvaardigheden? 
Om een goede training neer te zetten is meer nodig dan gedegen vakkennis alleen. Want hoe brengt de trainer de lesstof over op de cursist? En hoe zorgt hij ervoor dat hij of zij geïnspireerd naar huis gaat? 

Harro heeft een intensieve cursus ‘train de trainer’ gevolgd.
Hij kan een boeiend en leerzaam trainingsprogramma aanbieden en weet hoe te improviseren in onverwachte situaties.
 

Dat hij zich helemaal toelegt op het trainen, geeft al aan dat hij er plezier in heeft. De interactie met mensen is hij tijdens zijn carrière steeds meer gaan waarderen. Harro hoort vaak terug van cursisten dat de stof zo goed op hen is afgestemd. Door zijn ervaring merkt hij snel genoeg of er mensen zijn die graag dieper de techniek in willen duiden, of juist niet. Na een training is dus niet alleen de opdrachtgever blij, maar ook de cursisten!

Heeft u een vraag over de training of de trainer?
Bel Harro Wallenburg op 06-46905390

 


 


 Een greep uit onze opdrachtgevers:

 

 

 

  


* Van 2002 tot 2013 lid van het Centraal College van Deskundigen Liften. (CCvD Liften)
* Van 2011 tot 2013 lid van de Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties (CVG)

 

Lees meer over de training ‘Veilig bevrijden opgesloten liftpassagiers.

Opbellen
E-mail