Liftenland.nl

weten en doen

Hoe vaak moet de training worden herhaald?

Om te bepalen hoe vaak de training voor hulp bij liftopsluitingen moet worden herhaald kunnen we de instructie-interval tabel uit de NEN 3140 gebruiken.

Deze tabel is gebaseerd op een RIE van risicovolle werkzaamheden.

De herhalingsfrequentie aan de hand van bijlage E van de NEN 3140:2011 kan worden vastgesteld op 2 jaar.
Deze frequentie wordt in de branche breed toegepast.

Uiteraard mag een werkgever of opleider zelf bepalen of hij hiervan wil afwijken. De werkgever blijft wel verantwoordelijk voor een veilige bedrijfsvoering en zal een afwijking op de herhalingsfrequentie moeten kunnen verantwoorden.


 


Tel het totaal aantal van toepassing zijnde punten bij elkaar op. 
Trek vanaf die waarde een verticale lijn in de onderstaande grafiek tot de rode lijn wordt gekruist. U kunt nu aan de linkerzijde de tijd in jaren aflezen tussen de trainingen.


herhalingsfrequentie cursus bevrijden liftpassagiers
Hoe vaak moet een training veilig bevrijden liftpassagiers worden herhaald.pdf (114.72KB)
herhalingsfrequentie cursus bevrijden liftpassagiers
Hoe vaak moet een training veilig bevrijden liftpassagiers worden herhaald.pdf (114.72KB)E-mailen
Bellen