Liftenland.nl

weten en doen

Overige trainingen

Liftenland biedt diverse trainingen op het gebied van veilig werken met liften en gevelonderhoudsinstallaties.

Training ‘Veilig werken in liftmachinekamers’

Training ‘Veilig werken in liftschacht en schachtput


Training ‘Veilig werken in liftmachinekamers’

Moeten uw technische dienst medewerkers af en toe werkzaamheden in een liftmachinekamer uitvoeren? Bijvoorbeeld verlichting of ventilatie in de machineruimte repareren. Liftmachinekamers zijn vaak krap waardoor je geneigd bent tegen een machine te leunen. Als de machine onverwacht gaat draaien, kun je met kleding of handen knel komen te zitten. Daarnaast is er elektrocutiegevaar omdat in machinekamers met hoge spanning gewerkt wordt. Allemaal redenen om uw medewerkers goed voorbereid de machinekamer in te sturen.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde. Wat zijn de gevaren in een liftmachinekamer? Hoe kunnen we de risico’s van het werken in een liftmachinekamer minimaliseren? Hoe voorkomen we dat in een machinekamer voorzieningen worden aangebracht die niet veilig zijn en worden afgekeurd tijdens een liftkeuring?

Trainingsduur: 2 uur
 
 

Training ‘Veilig werken in liftschacht en schachtput’
Ook liftschachten hebben onderhoud nodig, ze moeten schoongemaakt of geschilderd worden. Deze training is bedoeld voor diegenen die beroepsmatig werkzaamheden in liftschachten uitvoeren, zoals schoonmakers of schilders. Dat het werken in een liftschacht gevaarlijk is, hoeft geen betoog. Het volgen van een goede training is dan ook geen overbodige luxe.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde. Wat zijn de gevaren in een liftschacht? Hoe verkleinen we de risico’s voor onszelf en voor liftgebruikers? Wat mag wel en wat mag niet? Welke veiligheidsvoorzieningen zijn aanwezig en welke voorzorgsmaatregelen moeten we nemen?

Na de training kunnen uw medewerkers de liftinstallatie veilig buiten dienst stellen, en kunnen ze veilig werken vanaf het cabinedak en in de schachtput.

Trainingsduur: op aanvraag.


Vragen over onze trainingsmogelijkheden ?

Bel 0255 234535 ! 


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

E-mailen
Bellen